امروز 07 خرداد 96

 

 

مراسم اعتکاف آستان قدس رضوی به پایان رسیده است. 

ستاد اعتکاف آستان قدس رضوی

آخرین خبر ها